Atklātā ķīmijas olimpiāde

2017.gada 28.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem. Tajā piedalījās 141 skolēns, tika pārstāvētas 33 skolas – Aglonas internātvidusskola, Aknīstes vidusskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Balvu Valsts ģimnāzija, Dagdas vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Galēnu pamatskola, Ilūkstes 1.vidusskola, Istras vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Jaunsilavas 

Lasīt tālāk →

Erudīcijas konkurss, veltīts Latgales kongresa simtgadei

2017.gada 26.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika erudīcijas konkurss, veltīts Latgales kongresa simtgadei, Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.klašu skolēniem. Tēma „Latgales vēsture no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām”. Konkursā piedalījās Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, kuriem bija jāapliecina zināšanas dažādās jomās 

Lasīt tālāk →

Radošo tekstildarbu izstāde

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā aprīlī skatāma skolēnu radošo tekstildarbu izstāde. Izstādi veidojusi ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Velta Dzervinika kopā ar Rēzeknes sākumskolas un ģimnāzijas skolniecēm.

Akcija “Atpakaļ uz skolu !”

2017.gada 21.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās tiesu izpildītāja Iveta Kruka, bijusī ģimnāzijas absolvente, un viņas palīgi. Tā bija vienreizēja iespēja, tiekoties ar jauniešiem akcijas “Atpakaļ uz skolu!” ietvaros, uzzināt, kā veidojusies Ivetas Krukas dzīves un darba karjera, kāda ir viņas darba ikdiena, pienākumi un sasniegumi. Novēlam Ivetai Krukai panākumus turpmākajā profesionālajā un dzīves karjerā!

Atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam šogad tika iesniegti 27 projekti, no kuriem rezultātā 

Lasīt tālāk →

Atklātā kulturoloģijas olimpiāde

3.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 7.atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem, bija pārstāvētas Latgales novada izglītības iestādes – E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Salas vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Dricānu vidusskola, Maltas vidusskola, Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes valsts 

Lasīt tālāk →

Konference “Izglītība, radošums un kompetenču pieeja 21.gs.”

2017.gada 5.aprīlī Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogi tika aicināti uz metodisko konferenci „Izglītība, radošums un kompetenču pieeja 21.gs.”. Konferences darba kārtībā lekcija par  tēmu „Domāšana, zināšanas, prasmes un kompetenču pieeja” (lektors Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols) un pilsētas skolu (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, 

Lasīt tālāk →