Pasākums 9.klašu skolēniem “Diena kopā ar ģimnāzistu”

Pasākums 9.klašu skolēniem “Diena kopā ar ģimnāzistu”                 31.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā tika rīkots pasākums 9.klašu skolēniem “Diena kopā ar ģimnāzistu”. Šajā dienā ģimnāzijā viesojās Sakstagala pamatskolas, Liepu pamatskolas, Jaunstrūžānu pamatskolas un Dravnieku pamatskolas 9.klases audzēkņi. Viņus sagaidīja direktora vietniece izglītības jomā Sandra Drelinga.  Ģimnāzijas direktors Jānis Poplavskis sniedza ieskatu  par ģimnāzijas vidi, mācību 

Lasīt tālāk →

“Erudīts 2017” – 2. vieta

Sveicam Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu – Egiju Meļko(12.kl), Jāni Plataci (8.kl), Elvitu Ostrovsku (11.kl), Sabīni Voveri(10.kl), Lauru rakovu (11.kl), Jeļizavetu Jurjevu (12.kl), ar izcīnīto 2. vietu Rēzeknes pilsētas skolu konkursā ” Erudīts 2017″.

9.klases skolēn!

9.klases skolēn! Aicinām Tevi iepazīt mūsu ģimnāziju un kļūt par vienu no mums! Gaidīsim Tevi pasākumā „Diena kopā ar ģimnāzistu” Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 31. martā plkst.9.30 Rēzeknē, Dzirnavu ielā 3A Šajā dienā Tev būs lieliska iespēja: * iepazīt Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju – prestižu, augstas kultūras izglītības iestādi Latgalē, kur izglītojamie pozitīvā mācību vidē iegūst kvalitatīvu 

Lasīt tālāk →

Pateicība par ZPD

Daugavpils Universitātes pateicība Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijai par skolēnu atbalstu zinātniski pētniecisko darbu sagatvošanā.

Seminārs pedagogiem par ZPD izstrādi

2017.gada 20.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs “Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība latviešu valodniecībā”. Seminārā tika skatītas tēmas: Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu tematika. Jaunākie pētījumi latviešu valodniecībā. Latviešu literārās valodas normas: stabilais un mainīgais. Semināru Latgales reģiona skolotājiem vadīja LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas profesore  Anna Vulāne.

Atklātā matemātikas un fizikas olimpiāde reģiona skolēniem

2017.gada 13.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Latgales reģiona atklātā matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem un atklātā fizikas olimpiāde 8.-11.klašu skolēniem. Pateicamies dalībniekiem, pedagogiem un olimpiāžu organizētājām – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniecei Vēsmai Poplavskai un fizikas MA vadītājai Annai Bulei.

Lāses kauss – 2017

27.02.2017. un 01.03.2017. Maltā  notika “Lāses kauss – 2017”  izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā 1.posmā. Pamatskolas grupā zēni ieguva 3.vietu. Komandā spēlēja: Janis Seņkāns, Regnars Kirejevs, Erlends Juškāns, Reinis Strankaļs, Gatis Gorodņičijs, Dāvis Pavlovs. Pamatskolas grupā meitenes ieguva 1.vietu un tiesības piedalīties finālsacensībās Rīgā 8.aprīlī. Komandā spēlēja: Santa Springa, Dagnija Apīne, Sanita Bērziņa, Sabīne Soboļeva, Elīna 

Lasīt tālāk →

Žetonu vakars.

Š.g. 23.februārī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika Žetonu vakars, kurā piedalījās gan 12. klašu abiturienti, viņu vecāki, gan ģimnāzijas administrācija un pedagogi. Pasākuma svinīgo daļu veidoja klašu audzinātājas Gunita Ozoliņa, Gaļina Skačkova, Ļubova Mitrošenko un Sarmīte Arbidāne. Viņas veltīja katram savam audzēknim pārdomātus domu un atziņu graudus, ar humora dzirksti pildītus skolēnu raksturojumus un sirsnīgus 

Lasīt tālāk →

Starptautiskais PASCH fotokonkurss “Mein Fenster, meine Welt”.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni -Lauris Stikuts, Laura Laizāne, Agnija Logina, Genrietta Zahareviča, Kristiāns Justs un Gatis Gorodničijs piedalījās starptautiskajā PASCH fotokonkursā “Mein Fenster, meine Welt”.9m2 klases skolēni Kristiāns Justs un Gatis Gorodničijs ieguva galveno balvu- foto safari dienas garumā visai vācu valodas grupai ar profesionālu fotogrāfi Nelly Küfner no Minhenes. Visi dalībnieki saņems arī piemiņas 

Lasīt tālāk →

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 8.-9. klašu skolēnu ķīmijas konkurss “Jauno un atjautīgo ķīmiķu klubs”.

2017. gada 1. martā Rēzeknes 6. vidusskolā notika 8.-9. klases skolēniem ķīmijas konkurss “Jauno un atjautīgo ķīmiķu klubs”. Konkursā piedalījās 6 pilsētas skolu komandas rādot zināšanas gan teorētiskajos jautājumos, gan demonstrējot savas eksperimentālās prasmes praktisko darbu veikšanā. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju pārstāvēja 8.M1 klases skolēni  – Lauma Gailuma, Ģirts Buls, Emīls Zeltiņš, 9.M1 klases skolēni 

Lasīt tālāk →