Profesiju karuselis griežas ģimnāzijā.

Profesiju karuselis  griežas ģimnāzijā.               Otrdien, 22.februārī,  Rēzeknes  Valsts 1.ģimnāzijas 10.,11.,12.klašu skolēniem bija iespēja iepazīt sabiedrisko attiecību speciālista darbu. Ar šo profesiju jauniešus iepazīstināja Rēzeknes Valsts ģimnāzijas absolvents, tagad Rēzeknes Domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs. Tikšanās bija interesanta, aizraujoša un ļoti pamācoša, jo Kārlis aicināja jauniešus izmantot visas iespējas, ko sniedz mācību stunda 

Lasīt tālāk →

Meteņdienas koncerts

Meteņdienas koncerts         Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, Rēzeknes pilsētas skolu tautas deju kolektīvi svin Meteņus. Šogad meteņu svinēšana – koncerts notika 21.februārī pilsētas kultūras namā. Koncerta dalībnieku vidū bija arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas tautas deju kolektīva “Skali” trīs dejotāju grupas – 7.klašu grupa, kuras 

Lasīt tālāk →

Mācību metožu daudzveidība klases stundās

    21.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi Latgales reģiona skolotājiem “Dažādu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas klases stundās” (programmas vadītājs Rolands Ozols, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” pieaugušo neformālās izglītības iestāde). Skatāmās tēmas: vērtību kopums un tā pilnveides iespējas, sadarbības iespējas un veidi ar vecākiem, saskarmes un uzvedības 

Lasīt tālāk →

Seminārs “Darbs ar talantīgajiem skolēniem”

17.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā seminārā “Darbs ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās” tikās vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Speciālās izglītības atbalsta centra psiholoģe Natālija Melne. Tika skatītas tēmas par veselības problēmjautājumiem, to cēloņiem un sekām, darba specifiku un problēmu diagnostiku, tika piedāvāti risinājumi darbam ar skolēniem, 

Lasīt tālāk →

PASCH skolu tīkla izkārtnes atklāšana.

PASCH skolu tīkla izkārtnes atklāšana. gada 17.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pirmajā stāvā notika svinīga PASCH skolu tīkla izkārtnes atklāšana, kurā piedalījās Gētes institūta Valodas nodaļas vadītājs un institūta direktora vietnieks Michaels Hauke, Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings, skolas administrācija, skolotāji un skolēni, kas apgūst vācu valodu. Pasākuma atklāšanas uzrunā skanēja vācu klasiķa J. V. Gētes 

Lasīt tālāk →

Tikšanās ar ASV vēstniecības pārstāvjiem

16.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji un NATO karavīri ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par Latvijas dalību NATO, kā arī veidot un uzturēt karavīru saikni ar sabiedrību. Tiekoties ar ģimnāzistiem, karavīri pastāstīja par Latvijas dalību NATO un kolektīvo aizsardzību, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Karavīru runas stils bija brīvs un atraisīts 

Lasīt tālāk →

Valentīna dienas stafetes

                 14.februāris – Valentīna diena. Ģimnāzija jau laikus, ar skolēnu atsaucību un klašu audzinātāju atbalstu, tika  saposta šai jaukajai sirsnības un mīlestības dienai, un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā varēja sākties Skolēnu pašpārvaldes organizēts pasākums “Valentīna dienas stafetes”. Tas bija jautrs un interesants notikums gan 7.-9.klašu, gan 10.-12.klašu komandām. Katras klases komanda 4 jauniešu sastāvā apmeklēja 10 

Lasīt tālāk →

PASCH projekts turpinās un paplašinās

gada 30. un 31.janvārī Budapeštā pulcējās 23 PASCH partnerskolu direktori un projekta koordinatori, lai piedalītos konferencē un parakstītu sadarbības līgumu 2017.- 2020. gadam. Šogad reģiona partnerskolu tīklā tika uzņemtas arī divas jaunas skolas Lietuvā un Igaunijā. Paneļdiskusijā piedalījās skolu direktori, Gētes institūta pārstāvji un PASCH skolu absolventi. Konferences dalībnieki analizēja projekta līdzšinējos rezultātus, apsprieda pašreizējos 

Lasīt tālāk →

Absolventu vakars

                                                                                         Es eju tur, kur mani gaida                                                                                          Es esmu tur, kur mani mīl Man jāspēj sapni plaukstās satvert                                                                                              Un sauli atraisīt        /I.Tora/ 4.februāris. Sestdienas vakars. Ģimnāzijas automašīnu stāvlaukums pamazām piepildās ar spēkratiem, pa tuviem un tāliem ceļiem braukušiem. Ir atkal Absolventu vakars. Skaistas tikšanās, iepazīšanās ar ģimnāzijas šodienu, interesantas sarunas, jautri un humora 

Lasīt tālāk →