Ziemassvētkus gaidot

21.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā svētku pasākumā skan dzeja, uzstājās mākslinieciskās jaunrades kolektīvi, izskan svētku uzrunas, tiek pasniegti diplomi par sekmīgu mācību darbu 1.semestrī. Skolēniem, kuru 1.semestra liecībās ir tikai augsti vērtējumi, tiek pasniegtas zelta un sudraba liecības. Atzinības raksti tiek pasniegti skolēniem par labām un teicamām sekmēm mācībās, kā arī par godprātīgu un apzinīgu darbu 

Lasīt tālāk →

Tikšanās ar Jauniešu Saeimas pārstāvjiem

13.decembrī ģimnāzijā notika neformāla tikšanās ar Jauniešu Saeimas pārstāvjiem Natāliju Knipši un Gintu Jankovsku. Mēs uzzinājām par to, kas ir Jauniešu Saeima un to, ka tā jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši mums pastāstīja, kas viņus motivēja iestāties Seimā un ko viņi vēlas mainīt Latvijas izglītības 

Lasīt tālāk →

Ar gaismu sirdī Ziemassvētki nāk !

20.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā izskanēja 7.-9. un 10.-12.klašu skolēnu kolektīvu priekšnesumu koncerts “Ar gaismu sirdī Ziemassvētki nāk !”, kas priecēja ar skolēnu izdomu, radošu pieeju, teatrāliem un muzikāliem iestudējumiem. Tāds klusums dziļš. Vien gaisā virmo gaidas. Tūlīt jau brīnums nāks. Tūlīt. To ļoti gaidām. Kļūs cilvēks apgarots, Ne sīks un niecīgs. Šai svētku vakarā Viņš 

Lasīt tālāk →

Ziemassvētku noskaņās

Tuvojoties Ziemassvētkiem, tiek pušķota egle, ģimnāzijā noskaņu rada sniega pārslu rotājumi, Adventes vainags, notiek daudzi labdarības pasākumi un svētku koncerti. 16.decembrī ģimnāzijā izskanēja tautas deju 1.,2. 4., 7., 9. , 10.-12.klašu kolektīvu “Skali” koncerts, kurā deju soli, prieku un azartu rādīja Rēzeknes sākumskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas dejotāji. Paldies deju skolotājām Sandrai Justei un Guntai 

Lasīt tālāk →

Viesos Liepājas IP speciālisti un izglītības iestāžu vadītāji

9.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja, speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji. Darbs ar talantīgajiem skolēniem, darba virzieni, paņēmieni un formas, sadarbība, izglītojamo sasniegumi – šie jautājumi interesēja ģimnāzijas viesus. Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās ģimnāzijas mākslinieciskie kolektīvi, skanēja radošā darba lasījums, MA vadītāji un administrācija dalījās pieredzē par izglītības satura, mācību un audzināšanas 

Lasīt tālāk →

Ģimnāzijā viesojas Ludzas novada pedagogi

7.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās Ludzas pilsētas un novada izglītības iestāžu mājturības un tehnoloģiju pedagogi. Pedagogi iepazinās ar ģimnāziju, tikās ar direktoru Jāni Poplavski un pilsētas mājturības un tenoloģiju MA vadītāju Janīnu Staudžu, iepazinās ar ģimnāzijas skolotājas Veltas Dzervinikas pieredzi, apskatīja skolēnu radošo darbu izstādi.

Panākumi Latgales reģiona 7.atklātajā angļu valodas olimpiādē

Ir aizsācies mācību priekšmetu olimpiāžu norises laiks. Notikusi pilsētas vācu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem, organizēta bioloģijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem tiešsaistē. 2.decembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā jau septīto reizi tika organizēta atklātā angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem ar mērķi veicināt interesi par angļu valodu,  attīstīt patstāvīgās izziņas prasmes, piedāvāt iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu 

Lasīt tālāk →

Projekts ,,Kā mēs sargājam Latviju?”

Projekts ,,Kā mēs sargājam Latviju?” Novembris ir patriotisma mēnesis, kura laikā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā tika rīkoti vairāki pasākumi un jauniešiem dota iespēja apzināties sevi kā Latvijas pilsoņus, kas atbildīgi par savu rīcību, tās sekām. 29.novembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, kuri iepazīstināja 10.-12. klases audzēkņus ar Aizsardzības ministrijas pienākumiem un radīja 

Lasīt tālāk →