Projekta izvērtējums

No 2016. gada janvāra līdz novembrim Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija īstenoja starptautisko projektu ”Jugendbegegnungen. Meme für alle” (Jauniešu tikšanās. Mēmes* visiem). Gatavošanās šim virtuālajam projektam sākās 2015.gadā, kad  dalībvalstu skolēni izpētīja interneta mēmes jēdzienu, pārrunāja šī mūsdienu kultūras fenomena lomu sociālajos medijos un izveidoja savas mēmes.  Darba valoda bija vācu, līdz ar to dalībnieki arī 

Lasīt tālāk →

Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā skolēnu rudens brīvlaikā sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas metodisko apvienību vadītājiem tiek organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada un Viļānu novada pedagogiem, kā „Praktisko darbu izstrāde pētniecisko prasmju pilnveidošanai pamatskolas 5.-6.klašu dabaszinību kursā” (24.un 27.oktobris), „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide ģeogrāfijā” (24.un 28.oktobris), 

Lasīt tālāk →

Valsts ģimnāzijām – 20

27.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi piedalījās Valsts ģimnāziju 20-gades konferencē “21.gadsimta izaicinājumi Valsts ģimnāzijām” Valmierā, Valmieras sākumskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Jauniešu iniciatīva “Profesiju virpulī”

Ar mērķi veidot aktīvu savstarpējo komunikāciju, sadarbību un sākt izzināt sevi, lai veidotu piemērotu un atbilstošu karjeru, š.g. 20.oktobrī Rēzeknes Valsts ģimnāzijā notika 2016.gada Jaunatnes iniciatīvu projekta ietvaros Rēzeknes jauniešu radošais pasākums „Profesiju virpulī”. Iniciatīvu veidoja 10.m1h klases jaunieši Arnolds Gudkovs, Egija Vēvere, Madara Marga un pasākuma vadītājs Regnārs Kirejevs. Pasākuma dalībnieki, veidojot komandas dažādos variantos, noskatoties filmu “Zaļais pipars3” un “Zaļais 

Lasīt tālāk →

Metodisko apvienību vadītāju profesionālās kompetences pilnveide

20.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi devās metodisko apvienību vadītāju profesionālās kompetences pilnveides izbraukuma seminārā, viesojoties Jēkabpils Valsts ģimnāzijā un Jēkabpils 3.vidusskolā. Semināra programmā tika skatīti jautājumi par metodiskā darba organizāciju Jēkabpils pilsētā un novada apvienībā, jautājumi par MA darba pieredzi, radošajām aktivitātēm.

Seminārs pedagogiem

19.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs “Jaunākie pētījumi par mācību vides, tekstu un lasīšanas paradumu izmaiņām tehnoloģiju ietekmē” pilsētas vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem (programmas vadītāja Sintija Buhanovska, “Apgāda Zvaigzne ABC” interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja). Seminārā tika skatīti jautājumi par mūsdienu skolēnu kognitīvajām īpatnībān tehnoloģiju ietekmē, digitālo saturu mācību procesam, ko piedāvā 

Lasīt tālāk →

Karjeras nedēļas noslēguma pasākums RV1.Ģ

14.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Karjeras nedēļas noslēguma pasākums “Profesiju tops 2013”, uz kuru pulcējās Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu komandas, administrācijas pārstāvji, Izglītības pārvaldes speciālisti, pilsētas uzņēmēju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un pilsētas domes pārstāvji. Kā atzīst skolu jaunieši, nākotnē būs pieprasītas ārstu, e-tehnoloģiju pavāru, 3d tehnoloģiju, cilvēku darba aizstājēju robotu profesijas. Skolēni ar izdomu, radošu 

Lasīt tālāk →

Karjeras nedēļa

     10.-14. oktobris ir Karjeras nedēļas pasākumu laiks Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā. Jau piekto gadu pēc kārtas tiek organizēta Karjeras nedēļa, kuras tēma ir “Es būšu darba tirgū”. Pasākumi tiek organizēti, lai jaunieši iepazītu un plānotu savu nākotni, tās ir tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzņēmumu apmeklēšana, karjeras konsultācijas, aizraujošas radošās darbnīcas 

Lasīt tālāk →

Jaunatnes iniciatīvu projekts Karjeras nedēļas ietvaros

7.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.m1 un 7.m2 klašu komandas piedalījās jaunatnes iniciatīvu projektā “Profesiju sīrups”, kas notika Rēzeknes sākumskolā 5.-7.klašu skolēniem. Komandas iepazīstināja ar savu izvēlēto profesiju, to radoši un interesanti prezentējot. Eksperti, profesiju pārstāvji atklāja katras profesijas neizzināto, neiepazīto. Sakām paldies klases audzinātājām Vitai Ulbicānei un Olgai Gritānei par skolēnu komandu un 

Lasīt tālāk →