Skolotāju diena

Piektdien, 30.septembrī, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā skanēja apsveikumi, smiekli, veltījumi dzejā un mūzikā, video sižetos atklājās ainas no skolas dzīves un vēlējumi Skolotāju dienā mūsu zinošajiem, erudītajiem skolotājiem, ko veltīja skolēni. Iemāci man dejot ar zvaigznēm, Kas debesīs vizuļo visa gada garumā. Iemāci man būt par vienu tādu – Par zvaigzni, skaistu un spožu. Panākumus, spēku 

Lasīt tālāk →

Panākumi Valsts ģimnāziju pasākumā

28.septembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika komandu angļu valodas olimpiāde un erudīcijas konkurss Valsts ģimnāziju 8.klašu skolēniem. Esam lepni, ka ģimnāzisti guva 1.vietu gan olimpiādē, gan erudīcijas konkursā. Pateicamies angļu valodas skolotājām Olgai Supei un Gaļinai Skačkovai par skolēnu sagatavošanu dalībai pasākumā. Paldies  angļu valodas skolotājai Inessai Špeļkovai par skolēnu pavadīšanu šajā pasākumā !

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi apmeklē DA Cēsu Valsts ģimnāziju

Š.g. 23.septembrī DACVĢ organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus vairāku novadu skolu pedagogiem par tēmu “Mūsdienu sabiedrības izmaiņas un norises Eiropā, to ietekme uz izglītību Latvijā”. Kursos piedalījās interesenti no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, 

Lasīt tālāk →

Profesionālās pilnveides pasākumi krievu valodas pedagogiem

2016.gada 16.un 23.septembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika profesionālās pilnveides 12 programmstundu kursi “Krievu (dzimtās un svešvalodas) valodas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” 65 Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Kārsavas novada, Viļānu novada, Zilupes novada pedagogiem.

Eiropas Sporta nedēļas norise ģimnāzijā

Eiropas Sporta nedēļas (19.-23.09.2016.) ietvaros Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēniem tika piedāvāta daudzveidīga programma – “Kusties ar prieku !” (rīta rosme un spēka vingrinājumi, skriešana un nūjošana), “Futbols ir mans sporta veids” 7.un 8.klašu skolēniem, lekcija “Veselīgs dzīvesveids un uzturs” (lektore T. Daņilova), “Olimpiskā diena”- komandu piedalīšanās pilsētas mēroga pasākumā stadionā. Eiropas Sporta nedēļas organizētāja – 

Lasīt tālāk →

Tūrisma diena

Ar mērķi popularizēt aktīvo tūrismu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu, attīstīt  jauniešu prasmes un iemaņas darboties komandā 15.septembrī 10.-12.klašu skolēniem un 16.septembrī 7.-9.klašu skolēniem tika organizēta Tūrisma diena Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta “Kalējos”. Pasākuma programmā tika iekļauta došanās kājām uz pasākuma norises vietu, notika parādes gājiens, klašu prezentācijas par tēmu “Olimpiskās spēles Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā”, jaunieši 

Lasīt tālāk →

Dzejas dienu pasākums J.Raiņas Kultūras un atpūtas parkā

12.septembrī jaunatnes iniciatīvas “Dzejas dienas Rēzeknē”(iniciatīvas autore Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Agate Kūkoja, iniciatīvas koordinatore skolotāja Irēna Prikule) ietvaros J. Raiņa Kultūras un atpūtas parkā pulcējās dzejas un prozas autori. Dzejas vārsmas uz trotuāra, lasījumi autoru izpildījumā, kupls jauniešu apmeklētāju pulks no daudzām Rēzeknes pilsētas skolām apliecināja interesi par Latvijas kultūras vērtībām, interesi par radošumu 

Lasīt tālāk →

Franču valodas skolotājs apgūst jaunas valodas metodikas

Šī gada vasarā, augusta mēnesī, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas franču valodas skolotājs Jānis Keišs piedalījās profesionālās pilnveides kursos franču valodas skolotājiem CAVILAM VICHY Francijā, apgūstot valodu mācīšanās mūsdienu metodiku, franču valodas kultūru un politiku. Kursus organizēja Francijas vēstniecība Latvijā.

Dzejas dienas

9.septembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noritēja Dzejas dienu pasākums, kurā pilsētas jaunieši varēja piedalīties dzejas koka salapošanā, darboties zināšanu un radošuma konkursos, tikties ar jauno literātu Ediju Rancānu, dziesmu tekstu un dzejas autoru. Pasākuma mērķis -Dzejas dienu popularizēšana un radošuma veicināšana jauniešu vidū. Tā ietvaros, aktualizējot Latvijā tradicionālās kultūras vērtības, sekmējot jauniešu sadarbību un uzstāšanās prasmi, 

Lasīt tālāk →

1.septembris – Zinību diena

Klāt 1.septembris – Zinību diena. 7.-12.klašu skolēni  ar krāšņiem ziedu pušķiem līdzās pedagogiem un vecākiem pulcējas svinīgā pasākumā, kurā skan svētku uzrunas, apsveikumi, muzikāli priekšnesumi, izskan Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Arnolda Drelinga jaunā mācību gada apsveikums, klašu kolektīvi saņem saldās balvas un izskan zvans uz pirmo klases stundu. 

Lasīt tālāk →