Kavējamies atmiņās…

Nesen mūsu Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika absolventu vakars. Tas bija 6. februāris, kad atkal kopā sapulcējās ne tikai klasesbiedri, bet arī labākie draugi, kas plecs pie pleca bija mācījušīes šeit līdz pat divpadsmitajai klasei. Viņus vieno skolas sols, kopīga klase, stingra un reizē mīļa skolotāja, un tūkstošiem atmiņu. Noteikti katrs absolvents pēc pēdējā skolas 

Lasīt tālāk →

Gētes institūta direktora vietnieka un Valodas nodaļas vadītāja Mihaels Haukes vizīte Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

2016.gada 22.febrārī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā viesojās Gētes institūta direktora vietnieks un Valodas nodaļas vadītājs Mihaels Hauke un pārstāve no Izglītības kooperācijas nodaļas Sandra Saida-Šaina. Vizītes mērķis bija apspriest turpmākās sadarbības iespējas un intervēt devītās klases skolēnus, kuri pieteikušies trīs nedēļu  vācu valodas vasaras nometnei Vācijā. Vasarā uz Vāciju dosies 9. klases skolnieki Viktorija Balabkina 

Lasīt tālāk →

Barikāžu 25.gadadienai veltītajā izstādes atklāšanā

22.februārī Rēzknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni apmeklēja izstādes “Cerību ugunskurs – mirklis pims brīvības”, veltītas Latvijas barikāžu 25.gadadienai, atklāšanā Latvijas nacionālajā arhīvā Rēzeknē. Iztādes atklāšanā piedalījās un savās atmiņās dalījās bijušais Zemkopības ministrs Dainis Ģēģers, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un citi notikumu aculiecinieki, kā arī Kaunatas novada folkloras 

Lasīt tālāk →

Danču vakars ģimnāzijā

24.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika danču vakars ar folkloras kopas “Vīteri” un postfolkoras grupas “Rikši” ( vadītājs Ēriks Zeps) piedalīšanos. Kolektīvs “Vīteri”sanāk kopā un piedalās dažādos Rēzeknes pilsētas rīkotajos pasākumos, Dziesmu svētkos, starptautiskos festivālos, “Pulkā eimu, pulkā teku” konkursos, vada rotaļu programmas bērniem, rīko danču vakarus jauniešiem un paši sev arī tematiskās gadskārtu nometnes.

Projektu pieredzes stāsts

17.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs pedagogiem “Projektu pieredzes stāsts”, kurā tika runāts par īstenotajiem skolu daudzpusējās partnerības projektiem, kā Comenius projekti, EK Izglītības programmām un iniciatīvām, kā Erasmus +, Eiroskola, un citiem Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs realizētajiem projektiem, tajos sasniegtajiem rezultātiem, pieredzes materiāliem pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posmā projektu darbā.

Žetonu vakars

12.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Žetonu vakars 12.klašu skolēniem, kurā tika veltīti pateicības vārdi skolotājiem par sniegtajām zināšanām, ieguldīto darbu, radošumu un  atbalstu skolēniem, vakara dalībniekus priecēja muzikāli priekšnesumi,  12.klašu skolēni saņēma žetongredzenus. Novēlam ikvienam 12.klases skolēnam spēku un gribu sasniegt mērķus un savas virsotnes, saskatīt skaistumu, dzīves daudzšķautņainību, izjust prieku par paveikto, būt pārliecinātiem,  centīgiem, 

Lasīt tālāk →

Projektu nedēļa RV1.Ģ

No 8.līdz 12.februārim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā aizritējusi projektu nedēļa, kuras ietvaros 10.klašu skolēni apmeklēja nodarbības un apguva skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības pamatprincipus,  zināšanas par pētnieciskā darba struktūru, teorētiskās un praktiskās daļas būtību, pētījuma metodēm un noformēšanu. 11.klašu skolēni projektu nedēļā iesniedza un aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus humanitāro, sociālo un dabaszinātņu sekcijās un prezentēja pētnieciskos darbus 

Lasīt tālāk →

Profesionālās pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem

      8.un 9.februārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notiek profesionālās pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem “Aktīva mācību procesa nodrošināšana angļu valodas stundās sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā” (lektore Dace Miška). Profesionālās pilnveides programmas ietvaros skolotāji izvērtēs dažādus aktīva mācību procesa aspektus, analizēs aktuālus metodiskos paņēmienus skolēnu individuālo prasmju pilnveidei  un satura pielāgošanai skolēnu spējām. Kursu organizētājs – 

Lasīt tālāk →

Skatuves runas konkurss

3.februārī ARPC “Zeimuļs” norisinājās skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta. Sveicam 12.v1 skolnieku Eduardu Armušku un viņa skolotāju Irēnu Prikuli ar iegūto 1.vietu konkursā !