Jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni”

28.janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”” notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums “Iedvesmo Rēzekni”, kurā tika prezentēti Rēzeknes pilsētas 2015.gada mazo biznesu projektu konkursa ietvaros īstenoto un jauniešu iniciatīvu projekti. Forumā piedalījās un par paveikto stāstīja arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni (projekts “Intelekts 4” (absolvente Baiba Uzulnika), “Dod ceļu, ja vari” (Baiba Uzulnika), “Solis pretim saulei”(Egija Meļko), 

Lasīt tālāk →

Panākumi sportā

25.janvārī Rēzeknē notika Latgales reģiona izglītības iestāžu sacensības basketbolā  “Oranžā bumba” 8.-9.kl. skolēniem, kurās 1.vieta tika gūta zēnu komandai (Elgaram Reidzānam, Reinim Strankaļam, Erlendam Juškānam, Mārtiņam Onževam, Dairim Caunītim- Augstkalnam, Dagnim Zutim, Rūdolfam Upem, Ralfam Ludboržam, Rūdolfam Poišam) un 2.vieta meiteņu komandai (Lindai Rundānei, Elīzai Poišai, Megijai Mednei, Agnijai Loginai, Laurai Grahovai, Madarai Margai, Evai Vucānei, 

Lasīt tālāk →

Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde

  26.janvārī RV1.Ģ aizritēja trešā Lagales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.un 6.klašu skolēniem, kurā piedalījās skolēni no daudzām Latgales skolām, kā Preiļu 1.pamatskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2.vidusskolas, Praulienas pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļakas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Lubānas vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Aglonas vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas, Kusas pamatskolas, Kalsnavas pamatskolas, Krāslavas pamatskolas, 

Lasīt tālāk →

Valsts ģimnāziju skolēnu domrakstu konkurss

25.janvārī, atsaucoties Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajam Valsts ģimnāziju skolēnu domrakstu konkursam,  RV1.Ģ 12.klašu skolēni (I. Kaša, Z. Vaivode, K.A. Deksne, A. Skrinda) rakstīja domrakstus, veltītus izglītībai un skolām, skolotājiem.

Mūsdienu izaicinājumi izglītībā

22.janvārī RV1.Ģ notika seminārs izglītības iestāžu pedagogiem “Kas mums būtu jāzina par mūsdienu bērniem un jauniešiem ? “Milenium” paaudzes izaicinājumi mūsdienu izglītībai” (lektore Dr.paed., LU profesore Zanda Rubene).

Seminārs Daugavpils Universitātē

2016.gada 14.janvārī Rēzeknes pilsētas, tai skaitā arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, matemātikas, ķīmijas un veselības mācības pedagogi piedalās seminārā Daugavpils Universitātē, tiekoties ar pasniedzējiem par ZPD izstrādes jautājumiem.

Pētnieciskās metodes un paņēmieni mācību stundās

2016.gada 13.janvārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs pedagogiem “Praktiski pētniecisko metožu aktualizēšana mācību darbā” (lektore Dr.paed. Anita Skalberga). Seminārā tika rosināts vērst pedagogu uzmanību uz pētnieciskās domāšanas aktualizēšanas nepieciešamību mācību stundās, uz veiksmīgu pētniecisko metožu un paņēmienu plānošanu mācību satura apguvē, mājas darbu uzdošanas pamatotību u.c. tēmām.